Cacib Zagreb

By November 25, 2017News

Luma Dalmatinski vrisak je prva ženka u Hrvatskoj koja je dobila titulu CACIB nakon
službenog priznanja pasmine, te je ujedno na specijalnoj izložbi proglašena najljepšom
ženkom pasmine tornjak.

25.11.2017.CACIB Zagreb

Luma & Tops – BEST IN SHOW PAIR
Luma Dalmatinski vrisak – excellent, CAC, CACIB, BOS
Cezar – excellent, CAC, BEST VETERAN
Tara Dalmatinski vrisak – excellent, CAC, r.CACIB
Afrodita Dalmatinski vrisak- very promising II
Luzan – very promising II
Tops- excellent, r.CAC

Small Medjimurje Dog
Ena aka Pepa- excellent, PRM, JBOB, BOS

Croatian Shepherd Dog
July Dalmatinski vrisak – very promising I

26.11.2017.CACIB Zagreb
Luma & Tops – r.BEST IN SHOW PAIR
Luma& Tara & Grof Dalmatinski vrisak – BEST IN SHOW BREEDING GROPU
Luma Dalmatinski vrisak – excellent, CAC, CACIB, BOS
Tara Dalmatinski vrisak – excellent, CAC, r.CACIB
Luzan – very promising II
Tops- excellent, r.CAC

Small Medjimurje Dog
Ena aka Pepa- excellent, PRM, JBOB, BOS

Croatian Shepherd Dog
July Dalmatinski vrisak – very promising I